Linkedin 001 Google Plus 001(1) facebook 001(1)

شبکه های اجتماعی و جامعه ما

on .

 


با ورود شبکه های اجتماعی به زندگی روزمره ایرانیان بسیار شاهد چالش های جدید در این زمینه بوده ایم.اصولا پدیده شبکه های اجتماعی با همه مزایا و معایبی که با خود به همراه دارد همچون سایر پدیده های وارداتی یک محصول بر پای نیازهای جوامع گسترش یافته است و عدم تطابق با اصول رایج فرهنگی جوامعی همچون جامعه ما باعث شده تا بعضی افراد در استفاده از آن دچار تناقص شوند.مثال های فراوانی را میشود در این مقوله بیان کرد.آن چه را در نحوه ابراز وجود دختر ها و پسرهای ایرانی در شبکه فیس بوک می توان دید مثال واضحی از این چالش می باشد.فردی که در جامعه واقعی میشناسیم فرسنگ ها از واقعیت مجازی ای که برای خود در فیس بوک ساخته است فاصله دارد.هرچند نباید منکر شرایط موجود بر جامعه و نحوه تاثیر آن بروی افراد بود اما باز هم در همین اوضاع آشفته ی فرهنگی که محصول حاکمیت اشتباه حاکمان جامعه است، تفاوت های آشکاری بین واقیعت من حقیقی و من مجازی افراد جامعه وجود دارد.سال های پیش به یاد داریم که با ورود دستگاه ویدیو چه داستان هایی اتفاق افتاد و آنچه در آن زمان بیشتر به چشم می آمد عدم استتفاده درست از آن وسیله وارداتی بود و صد البته برخورد غلط حاکمیت بود.

اما در مقوله شبکه های اجتماعی باید این مورد را هم در نظر گرفت که اصولا دولت ما در برخورد با این پدیده کاملا شتابزده عمل کرده و بجای استفاده از فرصت هایی که این شبکه ها در اختیار قرار می دهند فرصت سوزی نیز کرده است.مثال دیگر که شخصا با آن برخورد کردم مربوط میشد به عکس های بعضی افراد که در فیسبوک قرار داده اند،بار ها دیده ام که کاربران دختری که عکس هنر پیشه ها و مدل های معروف خارجی را بجای عکس های خود قرار دادند و با کمال اعتماد به نفس آن ها را عکس های خود معرفی میکنند و چه بسیار نظراتی که در وصف زیبایی عکس ها قرار داده شده است.با توجه به همبن مثال می شود به تناقص عمیقی که بین دو واقعیت حقیقی و مجازی فرد وجود دارد پی برد.

در پایان، هر پدیده جدیدی احتیاج به آموزش صحیح دارد تا بتواند افرادی که درگیر آن پدیده هستند را به سر منزل مقصود هدایت کند، پدیده شبکه های اجتماعی نیز از این قائده مستثنا نیست.اما این که چه کسی یا گروهی یا سازمانی مسئول این آموزش این مسئله است خود سوالی دیگر است که باید به دنبال آن در کشور ما گشت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه

stock-photo-roz

stock-photo.-gallerypng

stock-photo-about

stock-photo-contact